احمد رضواندوست اهل استان لرستان، شهرستان خرم آباد متولد سال 1358،

 

در همان شهر می باشد.دکتری ادبیات فارسی، ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی، پژوهش هنر، ادیان و عرفان و همچنین اکنون دانشجوی مقطع ارشد روانشناسی بالینی می باشند.با گرایش به نقد و مطالعات میان رشته ی بیش از بیست سال است که در مراکز علمی در کار تدریس و پژوهش هستند!

ایشان در حال حاضر سرگرم تصحیح و توضیح بوستان خیال اثر حسینی گجراتی به عنوان بزرگترین داستان فارسی کهن می باشند

 

 

شماره تماس: 09163690987